Jan Beránek > Chytálky 24, 594 55 Dolní Loučky > T 604 207 305 > E jan.beranek@ecn.cz > W www.janberanek.cz


> Strana zelených

 

> Modrá Strana zelených diskredituje zelenou politiku (12. 10. 2006) 

> Czech Green Party, turning blue, is discrediting green politics (12th October 2006)

> Dopis členům a rezignace na členství v republikové radě (25. 11. 2005) 

 

Texty z pardubického sjezdu Strany zelených v září 2005 

> Závěrečné poděkování (24. 9. 2005) 

> Návrh volební aliance s liberálními stranami (20. 9. 2005)

> Proměny strany zelených (22. 9. 2005)

> Reportáž časopisu Reflex ze sjezdu (6. 10. 2005)

 

Texts from Green Party Congress in Pardubice, September 2005 

> State of the Green Party (22nd September 2005)

> Final Speech (24th September 2005)

> Good Bye and New Job (29nd November 2005)

 

K hospodaření Strany zelených

> Stanovisko Jana Beránka a fakta o dluhu Strany zelených vůči Harmonii CZ (7. 11. 2005)