Jan Beránek > Chytálky 24, 594 55 Dolní Loučky > T 604 207 305 > E jan.beranek@ecn.cz > W www.janberanek.cz


> Životopis

2007 dnes je lídrem projektu Greenpeace International zaměřeného na jadernou energetiku a klimatické změny 
v České republice řídí pobočku energetického informačního servisu WISE (World Information Service on Energy)
2006 pracoval jako koordinátor kampaní zaměřených na energetiku a klimatické změny pro Greenpeace na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku
2003 – 2005 působil ve funkci předsedy Strany zelených, mezi jeho dosažené úspěchy patří ekonomická záchrana a finanční stabilizace strany, přijetí uceleného a progresivního politického programu "Vize ekologické demokracie", nárůst a rozvoj členské základny, znásobení volebních preferencí, historicky první zisk mandátu senátora Jaromíra Štětiny a dvou krajských mandátů v jihomoravském kraji v roce 2004
2005 zúčastnil se výběrové stáže Marshall Memorial Fellowship pořádané v USA pro "mladé lídry Evropy"
2002 – 2003 pracoval jako nezávislý konzultant v oblasti energetiky, životního prostředí a projektů občanských iniciativ
2001

spoluorganizoval „Brandýské fórum“ formulující zásady pro fungování občanské společnosti a rozšiřování prostoru pro občanské iniciativy, které později jako "Brandýskou deklaraci" signoval spolu s tehdejšími předsedy US (Hana Marvanová) a KDU-ČSL (Cyril Svoboda)

1999 – 2002 pracoval jako ředitel Hnutí DUHA - Přátel Země ČR, které se v té době podle hodnocení médií i politiků stalo jednou z nejvlivnějších občanských iniciativ a nejvýznamnější českou ekologickou organizací
1998 2001 byl členem zastupitelstva obce Újezd u Tišnova, kde bydlí v osadě Chytálky se ženou Hanou, dvěma dcerami Alžbětou (1997), Františkou (1999) a synem Janem (2003)
1992 – 2002 byl členem Rady Hnutí DUHA - Přátel Země ČR
2001 na pozvání Evropského parlamentu se účastnil jako odborník jednání výboru Evropského parlamentu k problematice jaderné elektrárny Temelín, hlavním tématem jeho prezentace byl proces z Melku očima občanských iniciativ, ekologické aspekty české energetiky ve světle JE Temelín
2000 připravil a vedl projekt “Referendum 2000”, v jehož rámci se podařilo během dvou měsíců získat 115 667 podpisů pod petici požadující uskutečnění referenda před spuštěním JE Temelín a předložit parlamentu expertní návrhy potřebných ústavních zákonů; v rámci projektu se také podařilo sestavit koalici 151 občanských sdružení a iniciativ, která se na kampani za referendum podílela
1999 byl jedním z členů pracovní skupiny (vedle Martina Bursíka, Ivana Dejmala a Jakuba Patočky), která usilovala o získání většiny hlasů pro ukončení výstavby JE Temelín; po několikaměsíční intenzivní kampani, pro kterou se podařilo získat veřejnou podporu řady známých osobností (dirigent Jiří Bělohlávek, herečka Jiřina Bohdalová, hokejista Dominik Hašek, spisovatel Ivan Klíma, filosof Jan Sokol a další) vláda v květnu 1999 těsným poměrem 11:8 dostavbu JE Temelín schválila
1999 po čtyřech letech soudních sporů za Hnutí DUHA vyhrál žalobu proti někdejšímu předsedovi představenstva a.s. ČEZ ing. Petru Karasovi, kterým byl spolu s kolegou Jakubem Patočkou veřejně nařčen z toho, že vyhrožuje teroristickým útokem v JE Temelín; vysouzené odškodné ve výši 300 000 Kč věnuje na vznik nadace na podporu občanských iniciativ a demokracie
1993 – 1998 podílel se na mírumilovných akcích občanské neposlušnosti u JE Temelín a organizoval letní Tábory u Temelína s řadou protestních akcí upozorňujících na rizika a problémy JE Temelín
1998 připravil studii o rizicích a příležitostech procesu rozšiřování Evropské unie v oblasti energetiky v kandidátských zemích, následně byl pozván jako expert na jednání energetického výboru Evropského parlamentu
1996 na pozvání nadace Heinricha Bölla se zúčastnil mezinárodní konference “10 let po Černobylu” v Kyjevě a poté exkurze do kontaminované zóny; přivezl bohatý dokumentační materiál, který se stal základem rozsáhlé putovní výstavy Hnutí DUHA „Černobyl po 11 letech – tragédie, která nekončí“, jež navštívila 55 českých měst
1989 – 1999 vedl program energie Hnutí DUHA - Přátel Země ČR, zejména kampaň proti dostavbě jaderné elektrárny Temelín, v níž dlouhodobě usiloval o proměňování diskursu debaty z polohy nacionálně-technokratické v ekologicko-demokratickou
1995 – 1996 koordinoval iniciativu, která sdružovala desítky obcí ohrožených výstavbou meziskladu vyhořelého jaderného paliva - vydával informační zpravodaj, účastnil se řady veřejných besed a podporoval organizačními a právními radami i přímou pomocí místní občanské iniciativy
1995 získal první místo v soutěži nadace Sasakawa Peace Foundation o nejlepší ekologický projekt roku, oceněn byl za program zaměřený na úspory energie “Jak ušetřit doma a hned”, který se následně formou asistence při zateplování budov (škol, školek, sirotčinců a úřadů i domácností) rozšířil do Gruzie, Bulharska, Makedonie a na Ukrajinu; v rámci udělené ceny se zúčastnil studijní stáže v Japonsku
1994 jako přizvaný host byl přítomen projednávání problematiky JE Temelín v Kongresu USA
1993 byl vybrán na šestiměsíční stáž v kanceláři World Information Service on Energy (WISE) v Amsterdamu, následně zakládá středoevropskou pobočku WISE v Brně
1990 na objednávku Ministerstva životního prostředí připravil a publikoval analýzu “Energii Československu, ne Československo energii” určenou pro členy Federálního shromáždění a České národní rady
1989 spolu s Jakubem Patočkou založil Hnutí DUHA